Ep.15: Er barn rasister?

Season #2

Visste du at omfattende studier viser at hvite barn helt ned i 3-årsalderen i USA, Canada og Europa foretrekker å være med andre hvite barn?

I denne episoden tar jeg opp hva noen studiervviser om hvor tidlig barn viser negative holdninger mot andre som ser (kulturelt) annerledes ut enn dem selv. Jeg snakker om hvordan foreldre kan lære barna å være åpen og vennlige mot andre, og hvordan det er med på å gjøre verden til et bedre sted for alle. 

Jeg gir også tips til hvordan voksne kan tematisere rasisme og diskriminering med små barn og hvilke aktiviteter en kan gjøre med barn for å eksponere dem for kulturell mangfold. 

Her kan du laste ned noen tips for å lære barn kulturell ydmykhet.

 

Kilder jeg har brukt for å lage denne episoden (egen oversettelse):

  1. Bar-Haim, Y., Ziv, T., Lamy, D. & Hodes, R.M. (2006). Nature and Nurture in Own-Race Face Processing. Psychological Science, 17(2), 159-163.
  2. Bigler, R.S., Pahlke, E., Williams, A.D & Vittruo, B. (2022). White Parents’ Socialization of Racial Attitudes: A Commentary on Scott et al. (2020). Perspectives on Psychological Science, 17(3), 901-910. 
  3. Brown, T.N., Tanner-Smith, E.E., Lesane-Brown, C.L. & Ezell, M.E. (2007). Child, Parent, and Situational Correlates of Familial Ethnic/Race Socialization. Journal of Marriage and Familiy, 69(1), 14-25.
  4. Davis, L.S.(2020). Finding Comfort in Discomfort: How Children form Racist Attitudes and What Parents Can do to Prevent Racism. Dept.of Psychology & Neuroscience. Hentet fra:Finding Comfort in Discomfort: How Children form Racist Attitudes and What Parents Can do to Prevent Racism | Department of Psychology & Neuroscience (duke.edu)
  5. Olson, K.R. (2013). Race and ethnicity. Are kids racist? Psychology Today. Hentet fra: Are Kids Racist? | Psychology Today
  6. Olson, K.R., Shutts,K., Kinzler, K.D., & Weisman, K.G. (2012). Children Associate Racial Groups With Wealth: Evidence From South Africa. Child Development, 83(6), 1884-1899.
  7. Setoh, P. , Lee, K.J.J., Zhang, L., Qian, M.Q., Quinn, P.C., Heyman, G.D. & Lee, K.  (2019). Racial Categorization Predicts Implicit Racial Bias in Preschool Children. Child Development, 90(1), 162-179.