Kortfattet CV og publikasjoner

Dette er meg-

 

en PhD-kandidat i barnevern ved UiB og en sosialarbeider med master i menneskerettigheter og kulturell mangfold.   

 

Siden jeg ble ferdig utdannet sosionom i 2012, har jeg jobbet i det kommunale barnevernet, hovedsakelig med enslige mindreårige flyktninger. I løpet av årene har jeg derfor opparbeidet meg spisskompetanse innenfor områder som mangfold, migrasjon, inkludering og tilhørighet, traumer og barnevernsarbeid. 

 

Videre, har jeg i flere år jobbet som fagutvikler i barnevernet. Jeg kan derfor mye også om kompetanseutvikling, kvalitetssikring, målstyring, organisasjonsutvikling og å drive endringsprosesser.

 

I tillegg til å skape og drifte min egen kunnskapsbaserte business, tar jeg nå en doktorgrad i barnevern. Jeg undersøker hvordan ettervernet i barnevernet kan bli bedre for unge med krysskulturell tilhørighet. Her kan du lese mer om prosjektet. 

Jobboppdrag 

 

Siden jeg opprettet mitt eget foretak i 2022, har jeg påtatt meg jobboppdrag for blant annet: 

 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
 • Intro DM
 • Stiftelsen Crux 
 • Møhlenpris Idrettslag
 • Bergen kommune / Etat for barn og familie 

 

Arbeidserfaring og utdanning

 

Arbeidserfaring 

 • 10/2022 - d.d.: PhD-kandidat i barnevern - Universitetet i Bergen 
 • 05/2017 - 09/2022: Fagutvikler med kontaktperson-funksjon i Enhet for barneverntjenester for enslige mindreårige flyktninger, Forvaltning og Avlastning psykisk helse barn og unge - Bergen kommune. Permisjon 10/2021 - 04/2022. 
 • 10/2021 - 04/2022: Prosjektmedarbeider i Bergens NYE Barnevern - Bergen kommune
 • 09/2013 - 06/2015: Kontaktperson - avdeling for enslige mindreårige flyktninger - Bergen kommune 
 • 07/2012 - 08/2013: Kontaktperson - barneverntjenesten i Laksevåg - Bergen kommune 
 • 09/2009 - 08/2010: Mentor for nyankomment barn med flyktningbakgrunn - Høgskolen i Bergen 

 

Utdanning 

 • Vår 2018: Videreutdanning i Flerkulturell forståelse og kommunikasjon - Universitetet i Bergen 
 • 2015 - 2016: Master i Menneskerettigheter og kulturell mangfold - University of Essex 
 • 2009 - 2012: Bachelor i Sosialt arbeid - Høgskolen i Bergen 
 • 2008 - 2009: Årsstudium i psykologi - Universitetet i Bergen  

 

Annen opplæring/ kurs / sertifisering

 • Vinter 2023: Sertifisert faglig veileder
 • Vår 2022: Veiledingsteori og metode - i regi av Fellesorganisasjonen 
 • Høst 2021: Endringsagent i arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold - i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
 • 2016 - 2018: Traumebevisst omsorg - i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
 • Høst 2011: Førstehjelpskurs i selvmordsforebygging - i regi av VIVAT Selvmordsforebygging 

 

Publikasjoner 

 

Akademiske publikasjoner

 • Kvestad, I., Bøe, T., Sayyad, N., Skogen, J.C., Randal, S. og Lehman, S. (2021) Potential traumatic events and symptoms of post-traumatic stress in unaccompanied refugee minors—a comparison with youth in foster care. European Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-021-01876-6
 • Kvestad, I., Randal, S.B., Sayyad, N., Lehman, S. og Bøe, T. (2021) Study design: Pathways to Independence – A study of unaccompanied minor refugees settled in a Norwegian city municipality. Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/14034948211025446
 • Nilsen SA, Kvestad I, Randal SB, Hysing M, Sayyad N, Bøe T.  (2022) Mental health among unaccompanied refugee minors after settling in Norway: A matched cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. 2022;0(0). doi: 10.1177/14034948221100103
 • Sayyad, N., Randal, S.B., Bøe, T. og Kvestad, I. (2021) Det var godt å si det jeg hadde på hjertet. Når stemmen til enslige mindreårige flyktninger bidrar til tjenesteutvikling og ny kunnskap. Tidsskriftet Norges Barnevern, 2021(02), s. 122-135. http://hdl.handle.net/11250/2625986
 • Sayyad, N. (2016) Why is the Right to Freedom of Movement a pre-requisite to the enjoyment of human rights, and a necessity for a sound psychosocial health? – Multidisciplinary perspectives on the impact of movement restrictions in the West Bank. Masteroppgave. Colchester: University of Essex.

 

Kronikker