Jeg er gründer av min egen kunnskapsbaserte business og fokuserer på å fremme kulturell mangfold og inkludering. 

Hei der - 

Velkommen til min nettside! Mitt navn er Nawar Sayyad og jeg er en dedikert kulturell identitetsmentor, faglig veileder og podkaster. Jeg er lidenskapelig opptatt av å formidle kunnskap og erfaringer knyttet til å vokse opp med flere kulturer, og hvordan vi kan fremme kulturell mangfold og håndtere kulturkollisjoner. 

 

Min egen oppvekst har vært en reise som har formet min forståelse av kulturell identitet. Som person med en krysskulturell oppvekst har jeg erfart både gledene og utfordringene ved å navigere mellom ulike verdener. Denne reisen har gitt meg verdifull innsikt i hvordan ulike kulturer kan berike våre liv, samtidig som de kan skape spenninger og misforståelser.

 

I tillegg, er jeg opptatt av å oppmuntre til åpenhet og vennlighet overfor det som er annerledes enn oss selv. Jeg tror på betydningen av kulturell ydmykhet, som handler om å anerkjenne og respektere andres kulturer og verdier, samtidig som vi utfordrer våre egne fordommer og forventninger.

 

Som kulturell identitetsmentor er mitt mål å hjelpe andre med å utforske og styrke sin egen identitet og kulturelle arv. Jeg tror på betydningen av å kjenne sine røtter og forstå sin egen historie for å oppnå indre balanse, selvaksept og vekst. Som podkaster er mitt mål å formidle kunnskap om krysskultur og hvordan vi kan fremme inkludering. Som faglig veileder bruker jeg min kunnskap og ekspertise til å veilede profesjonelle aktører innen krysskultur, migrasjon og kulturell mangfold.

 

Min misjon er å fremme kulturell mangfold og inkludering. Kjerneverdiene min business hviler på, guider meg i dette arbeidet. De fire kjerneverdiene, er: 

 

  • Mot: Jeg motarbeider undertrykkende og koloniale strukturer selv når det er upopulært og utfordrende. 
  • Integritet: mine valg og handlinger er ærlige og redelige.
  • Kunnskap: Jeg formidler kunnskap gjennom en balansert kombinasjon av erfaringsbasert visdom, forskning og faglitteratur.
  • Sosial rettferdighet: Jeg bidrar til å redusere ulikheter og urettferdighet i samfunnet.  

Tjenester

 

Faglig veiledning / innlegg i barn- og ungefeltet

 

I perioder, tar jeg på meg veiledningsoppdrag og jeg holder faglige innlegg. Min spisskompetanse er knyttet til bl.a:

💡Krysskultur og krysskulturell oppvekst.

💡Migrasjon og migrasjonsprosesser.

💡Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

💡Foreldreskap i et krysskulturelt perspektiv.

💡Krysskultur og barnevernfaglig arbeid.

 

Send en kort e-post til [email protected] dersom dette er aktuelt for din virksomhet, så tar vi en prat.

 

Du kan se min kortfattede cv for oversikt over mine kompetanseområder her

Podkasten som formidler kunnskap om det å være krysskulturell

Podkasten Hvor er du egentlig fra?

 

Gjennom min populære podkast, «Hvor er du egentlig fra?» tar jeg med lytterne på en spennende reise gjennom historier og samtaler som utforsker kulturell identitet og mangfold.

 

Jeg inviterer gjester fra ulike bakgrunner til å dele sine unike erfaringer, perspektiver og innsikter. Gjennom disse samtalene håper jeg å inspirere og engasjere lyttere i Norge, samtidig som jeg bidrar til å bygge broer mellom ulike kulturer og skape en dypere forståelse for hverandre.

 

Her finner du noen av mine gratis ressurser jeg snakker om på min podkast :)  

 

Til podkasten

Gratis ressurs

 

Jeg deler mine 5 beste tips med deg som har vokst opp med flere kulturer for å inspirere deg til å bygge broer mellom dine ulike kulturer.

 

Klikk på knappen for å laste ned😍

Denne vil jeg ha

La oss holde kontakt!

 

Vi misliker spam og vil aldri misbruke opplysningene dine. Du vil motta e-poster fra Nawar Sayyad om podkasten og andre nyheter. Du kan når som helst trykke "avmelding" i en e-post fra oss.  Personopplysningene dine vil behandles i tråd med vår personvernerklæring.