Om Haritna

 

Haritna er ny, frivillig organisasjon i Bergen grunnlagt av Hiam Al-Falah & Nawar Sayyad. Vi er mor og datter og representerer to ulike generasjoner i vår virksomhet. Dette mener vi beriker vår forståelse og vårt arbeid i møte med et mangfoldig samfunn. 

 

Haritna er et arabisk ord som betyr nabolag, men som står for samhold, inkludering, mangfold, tilhørighet og omsorg og toleranse for hverandre.

 

Gjennom vår organisasjon ønsker vi å: 

 

  • Fremme kulturutveksling mellom den palestinske/arabiske  og norske kulturen. 
  • Synliggjøre mangfoldet og berikelsen av mangfoldet i lokalsamfunnet vårt. 
  • Etablere et møtepunkt for andre med palestinsk og arabisk tilhørighet i Bergen. 
  • Fremme tilhørighet, fellesskap, ivaretakelse og samhold blant nordmenn med palestinsk/arabisk tilhørighet og den øvrige befolkningen.
  • Være et kontaktnettverk og samarbeidsforum for ulike aktører i Norge og Palestina. 

 

Dette gjør vi gjennom ulike aktiviteter som eksempelvis å: 

  • Gjennomføre ulike kulturelle arrangementer 
  • Holde faglige innlegg og dialogmøter 

 

Hiam er utdannet klinisk sosionom, radiograf og tolk. Hun har jobbet mange år i barnevernet, og jobber nå som seniorrådgiver i Statens Barnehus. Hiam vokste opp i Kuwait av palestinske foreldre og studerte i Jordan. Dette har gitt henne mange, rike erfaringer med å jobbe med ulike folkegrupper og nasjoner. Hiam kom til Norge som ung voksen og tok sin høyere utdannelse i Bergen. Alle hennes fire barn er født og oppvokst i Bergen, noe som har bidratt til at Hiam har dyptgående innsikt i krysskulturelt foreldreskap i tillegg til å selv ha vært et krysskulturelt barn. Hiam har i tillegg gjennomført nasjonal opplæring som Endringsagent i arbeidet med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 

 

Nawar er utdannet sosionom og har en master i menneskerettigheter og kulturell mangfold. Etter flere år i barnevernsfeltet, tar hun nå en doktorgrad i barnevern på Universitetet i Bergen. Privat er Nawar meget engasjert i saker som berører barnevern, inkludering, migrasjon, kulturell mangfold, bryte ned undertrykkende strukturer og å håndtere kulturkollisjoner. Nawar har eget foretak og podkast som fokuserer på disse temaene. Nawar har i tillegg gjennomført nasjonal opplæring som Endringsagent i arbeidet med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Hun deltar på flere panelsamtaler i regi av RVTS og holder faglig innlegg om tematikken. 

 

Lurer du på noe? Ta kontakt på [email protected], så svarer vi så snart vi kan. 

Vi ser frem til å høre fra deg!  

I forbindelse med den Internasjonale Kvinnedagen

 

Iniviterer vi deg til et unikt arrangement som markerer den palestinske kvinnen. 

 

Det blir kort foredrag, bildeutstilling, Thobe-utstilling og salg av palestinsk mat og andre salgsvarer. 

For mer detaljer, klikk her: lenke til arrangement