Ep.13: Alkoholens betydning for tilhørighet

Season #2

Denne uken har jeg samtale med stipendiat Tina Bojovic v / universitetet i Stavanger. Hun deler helt ny forskning fra sitt eget arbeid, som handler om erfaringene til unge med en krysskulturell oppvekst. Vi snakker om hva hennes informanter opplever som utfordrende og som positivt, og hvordan krysspress håndteres. Vi kommer også innpå alkoholens betydning for tilhørighetsfølelsen hos unge som har vokst opp med flere kulturer - som hennes forskningsartikkel har fokus på.

 

Tina deler med oss hennes egne erfaringer om å vokse opp som norsk-bosnier. Ikke minst får vi noen gode råd til hvordan vi kan bidra til et mer inkluderende samfunn, med særlig fokus på voksne som arbeider med barn og unge med en krysskulturell oppvekst.

 

Jeg oppfordrer alle til å lese Tinas interessante og viktige artikkel. Klikk her for å lese den på universitetet i Stavanger sine nettsider.