Ep.9: Lukter nordmenn melk?

Season #1

Vil du ha enkle tips om hvordan vi kan bli bedre på å leve med hverandre selv om vi har ulike kulturelle identiteter? I denne episoden snakker jeg om det jeg kaller for kulturelle fallgruver, som er typiske tanker vi har om oss selv og om andre mennesker med annen kulturell bakgrunn. Jeg snakker også om hvithetsprivilegier - fordeler man har uten å ha bedt om det på grunn av ens hudfarge. Peggy McIntosh snakker mye om dette hvis du vil lære mer om det.

 

Her er lenke til min gratis om hva du kan gjøre med dine egne fordommer og her er lenke til bonusepisoden jeg snakket om

 

Hvilken litteratur har jeg brukt? Her er en oversikt: 

  1. DiAngelo, R. (2018). White Fragility. Why it's so hard for white people to talk about racism. Beacon Press. (egen oversettelse).
  2. Hylland, T.E. (2020). Kulturforskjeller i praksis. YouTube. Hentet fra: Kulturforskjeller i praksis – samtale med Thomas Hylland Eriksen. - YouTube
  3. Hylland, T.E. & Sajjad, T.A. (2015) Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. (6utg.). Gyldendal Akademisk. 
  4. McIntosh, P. (1988). White Privilege and Male Privilege: A Personal Account of Coming to See Correspondences Through Work in Women's Studies. (egen oversettelse). Hentet fra: Wellesley Centers for Women (egen oversettelse).
  5. Newman, D.M. & O`brien, J. (2009). Sociology: Exploring the architecture of everyday life readings.  (8th ed.) Sage Publications. (egen oversettelse). 
  6. Rugkåsa, M., Ylvisaker, S. & Eide, K. (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier. Gyldendal Akademisk.
  7. Salole, L. (2020) Cross cultural kids. En bok for deg som vokser opp med flere kulturer. Gyldendal Akademisk. 
  8. Waters, M.C. (1996). Optional ethincities. For whites only? In: Pedraza, S. & Rumbaut, R.G. (eds.), Origins and Destinies. Wadsworth Publishing Company. (egen oversettelse).

Nettsider:

  1. Hvithet og hvite privilegier - NDLA