Ep.6: Tredjekultursbarn - prototypen på fremtidens borgere

Season #1

Mye av det vi vet om krysskulturell barndom idag, startet med forskning på hvordan folk med ulike kulturer samarbeidet med hverandre etter 2.verdenskrig. Man oppdaget at barn som vokste opp med ulike kulturer skilte seg ut fra andre jevnaldrende, og de ble kalt for tredjekultursbarn. 

 

Det er denne gruppen ukens episode handler om; hvem tredjekultursbarn er og hva som gjør dem unik. Jeg beskriver også en modell som setter annerledeshet i system. Arbeidsmodellen baserer seg på tredjekultursbarn sine egne erfaringer, ord og beskrivelser av hvordan de opplevde at de skilte seg ut som barn, og som er aktuell for alle krysskulturelle barn.

 

Her melder du deg på nyhetsbrevet mitt, så blir du oppdatert på min podkast og andre nyheter! 

 

Hvilken litteratur bruker jeg? Her er en oversikt: 

  1. Pollock, D.C., Van Reken, R.E. & Pollock, M.V. (2017). Third culture kids. Growing up among worlds. Nicholas Brealey Publishing. (egen oversettelse)
  2. Pollock, D.C. & Van Reken, R.E. (2009). Hvor er hjemme? Med røtter i flere kulturer. Lunde Forlag.