Ep.5: Krysskulturell identitetsutvikling og litt Karpe

Season #1

Hva trenger krysskulturelle barn og unge for å oppleve en positiv identitetsutvikling? Og hva har Karpe med en krysskulturell identitet å gjøre?

 

I dagens episode snakker jeg om hvorfor krysskulturell identitetsutvikling kan være krevende, hvordan den påvirker psykisk helse og hva som kan gjøres for å støtte krysskulturelle i denne prosessen. Jeg snakker også om hvordan Karpe påvirket min identitet i en alder av 34.

 

Hvilken litteratur har jeg brukt? Her er en oversikt: 

  1. Al-Baldawi, R. (2002). Migrations-related stress and psychosomatic consequences. International Congress Series, 1241, 271-278. 
  2. Friberg, J.H. & Bjørnset, M. (2019). Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. Fafo-rapport. 
  3. Liden, H. (2017). Barn og migrasjon. Mobilitet og tilhørighet. Universitetsforlaget. 
  4. Pollock, D.C., Van Reken, R.E. & Pollock, M.V. (2017). Third culture kids. Growing up among worlds. Nicholas Brealey Publishing. (egen oversettelse)
  5. Rugkåsa, M., Ylvisaker, S. & Eide, K. (2017). Barnevern i et minoritetsperspektiv. Sosialt arbeid med barn og familier. Gyldendal Akademisk. 
  6. Salole, L. (2018). Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. (2.utg.) Gyldendal Akademisk.