Ep.10: Norsk på egne premisser

Season #1

Sesongens siste episode er her og jeg avslutter med et smell. Denne uken gjør jeg meg noen refleksjoner om to uttrykk som brukes ofte i hverdagen og i den offentlige debatten, nemlig integrering og etnisk minoritet. To harmløse uttrykk tenker du kanskje, men vi bør stoppe litt opp å tenke over ordene og hvilken sannhet de skaper. Jeg tar også opp et uttrykk jeg selv har brukt i min podkast og reflekterer litt over det.

Jeg er tilbake med sesong 2 om kort tid og gleder meg masse til det. Meld deg på nyhetsbrevet mitt, så oppdateres du på alt som skjer fremover og når podkasten er tilbake. Det gjør du nederst på siden her.

 

Du kan også sende meg en e-post hvis du lurer på noe eller har noe annet du vil dele på [email protected] 

 

Oversikt over kilder for begreper og annen litteratur: 

  1. Abe, J. (2020). Beyond Cultural Competence, Toward Social Transformation: Liberation Psychologies and the Practice of Cultural Humility. Journal of Social Work Education, 56(4), 696-707.
  2. FN-Sambandet. (2022). Urfolk og nasjonale minoriteter. FN.no Hentet fra: Urfolk og nasjonale minoriteter (fn.no)
  3. Sommerfelt, A. & Schackt, J. (2021). etnisk gruppe. Store Norske Leksikon. Hentet fra: etnisk gruppe – Store norske leksikon (snl.no)
  4. Van Der Weele, J. & Fiecko, E.M. (2020). Kulturelle fallgruver i utredning av minoritetsbarn. Veiledning for rettens aktører, barnevern og sakkyndige. Tidsskrift for familierett, arverett og barnerettslige spørsmål, 0(3-4), 255-280. 
  5. Wæhle, E. (2022). minoritet. Store Norske Leksikon. Hentet fra: minoritet – Store norske leksikon (snl.no)