Ep.8: Negativ sosial kontroll

Season #1

Barn har rett til eget liv – dette er et samlebegrep for ulike rettigheter knyttet til selvbestemmelse og medvirkning, bevegelsesfriheter og seksualitet. Å få disse rettighetene respektert, beskyttet og gjennomført er å inneha friheter. Det er likevel slik at i noen miljø hersker det negativ sosial kontroll som begrenser barn og voksne. Men hva er det egentlig, og hvorfor skjer det? I denne episoden utforsker jeg disse spørsmålene.

Nyttige lenker

Litteratur:

  • Anja Bredal: Mellom makt og avmakt: om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll (2011). 
  • Anja Bredal og Eli Ramsvik Melby, 2018, Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll.
  • Bufidr, 2019. Årsrapport 2019. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.
  • Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset, 2019. Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll.
  • Proba Samfunnsanalyse, 2021. Omfanget av negativ sosial kontroll.
  • Integrerings- og manfoldsdirektoratet, 2022. Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2021.
  • NOVA-rapport, 11-2021. Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn.

Andre referanser:

  • Abid Raja - Min skyld
  • Deeyah Khan - Banaz: a love story
  • Iram Haq - Hva vil folk si?