Ep.2: Du snakker så godt norsk!

Season #1

I denne episoden setter jeg ett søkelys på sårbarhetene man kan oppleve som krysskulturell og hvilke utfordringer man møter på jobb, skole eller i media. Som for eksempel hvor forvirrende ens identitet blir når andre tar definisjonsmakten fra deg. Jeg forteller også om hva jeg var mest bekymret for da 22.juli inntraff, hvorfor jeg ikke er fornøyd med Jonas Gahr Støre og hva jeg har måtte motbevise hele mitt liv.

 

Hvilken litteratur bruker jeg? Her får du en oversikt: 

  1. Pollock, D.C., Van Reken, R.E. & Pollock, M.V. (2017). Third culture kids. Growing up among worlds. Nicholas Brealey Publishing. (egen oversettelse)
  2. Salole, L. (2018). Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. (2.utg.) Gyldendal Akademisk.    
  3. Sue, D.W., Capodilupo, C.M., Torino, G.C., Bucceri, J.M., Holder, A.M.B., Nada, K.L. & Esquilin, M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychologist62(4), 271–286.