Ep.1:Hva er en krysskulturell person?

Season #1

Mange krysskulturelle blir stemplet som flerkulturell, en knagg som ikke passer. Men hva er egentlig det å være krysskulturell? Jeg gir en innføring i hva det innebærer og ser på hvilke styrker krysskulturelle tilegner seg.

 

HER kan du laste ned min gratis ressurs som på en veldig enkel måte beskriver forskjellen mellom krysskulturelle og monokulturelle personer. 

 

Hvilken litteratur bruker jeg? Her får du en oversikt: 

  1. Pollock, D.C., Van Reken, R.E. & Pollock, M.V. (2017). Third culture kids. Growing up among worlds. Nicholas Brealey Publishing. (egen oversettelse)
  2. Pollock, D.C. & Van Reken, R.E. (2009). Hvor er hjemme? Med røtter i flere kulturer. Lunde Forlag.
  3. Salole, L. (2018). Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst. (2.utg.) Gyldendal Akademisk.